Het zomercijfer volgens IJnsen.

Net als bij de winters heeft IJnsen een getal ontwikkeld dat rekening houdt met meerdere aspecten van een zomer. IJnsen houdt in zijn zomercijfer rekening met drie aspecten tw.:

  1. De warmteproductie in de zomer.
    De gemiddelde temperatuur over juni, juli en augustus telt voor 1/3 mee.
  2. Warm weer beperkt zich vaak niet tot de drie genoemde zomermaanden.
    Ook in mei en september kan het zomers zijn. Daarom telt ook de gemiddelde etmaaltemperatuur over de periode mei-sept voor 1/3 deel mee.
  3. Een zomer kan heet zomerweer opleveren in een kortere periode.
    Wanneer die hete periode wordt gecompenseerd door een koele periode in een ander deel van de zomer, dan valt die periode in de gemiddelden over 3 of 5 maanden niet op. Maar de hitte valt wel op in de gemiddelden over één maand. Daarom telt de warmste maand ook voor 1/3 deel mee.

Het zomercijfer is verder zodanig omgerekend dat de slechts denkbare zomer 0 punten krijgt. De theoretisch best denkbare zomer krijgt 100 punten. De gemiddelde zomer krijgt 50 punten. De indeling is gebaseerd op zomers tussen 1706 en 1990.
De onderstaande formule is alleen geldig voor De Bilt.

In formule vorm geeft dit:

S = 0,0489 * Sw + 0,067 * Sz + 0,1573 * Sm - 246,2

Waarin:
S = zomercijfer volgens IJnsen
Sw = temperatuursom mei t/m september
Sz = temperatuursom juni t/m augustus
Sm = temperatuursom van de warmste maand
De temperatuursom is de gemiddelde temperatuur * het aantal dagen in die periode.

Indeling in categorieën.
Op grond van historische bronnen is het mogelijk een totaalindruk te verkrijgen over zomers in een ver verleden. De zomer krijgt dan een categorieaanuiding. Er zijn, net als bij de winters, negen categorieën. De volgende tabel geeft een indeling met bijbehorende zomercijfers, benamingen en kansen op een categorie bij een onveranderd klimaat (gemiddelden 1706 - 1990).

Cat. S Benaming Kans
1 ≤ 13,7 extreem koud 1,0 %
2 13,8 - 24,1 zeer koel 3,8 %
3 24,2 - 34,5 koel 11,1 %
4 34,6 - 44,8 vrij koel 21,0 %
5 44,9 - 55,2 normaal 26,2 %
6 55,3 - 65,5 vrij warm 21,0 %
7 65,6 - 75,9 warm 11,1 %
8 76,0 - 86,3 zeer warm 3,8 %
9 ≥ 86,4 extreem warm 1,0 %

Zomercijfers NEWI Meteo.

Op basis van het bovenstaande is voor de zomers van 1997 t/m 2018 het zomercijfer bepaald.
We komen dan tot het volgende resultaat:

Jaar Zomercijfer Cat. Plaats
1997 84,7 8 7
1998 51,9 5 22
1999 71,7 6 23
2000 69,9 7 18
2001 77,8 8 14
2002 80,4 8 11
2003 99,2 9 3
2004 80,7 8 9
2005 75,0 7 15
2006 112,7 9 1
2007 66,7 7 20
2008 69,1 7 19
2009 79,9 8 13
2010 80,5 8 10
2011 65,1 6 21
2012 80,6 8 12
2013 86,7 9 6
2014 89,2 9 5
2015 81,1 8 8
2016 95,2 9 4
2017 72,3 7 16
2018 100,9 9 2

Voor het laatst bijgewerkt op 7-10-2018. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail